OptiWellness

ALLMÄNNA VILLKOR


1. ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV OLIKA TJÄNSTER FRÅN  OPTIWELLNESS. 


Dessa allmänna villkor gäller mellan OptiWellness och Klienten vid köp av olika tjänster från Bokadirekt. Vid köp av tjänster presenterade på Bokadirekt, ingår Klienten avtal med OptiWellness och nedan följande villkor tillämpas. Klienten måste vara

minst 18 år. Genom att köpa olika tjänster från OptiWellness godkänner och accepterar Klienten dessa villkor samt godkänner OptiWellness integritetspolicy.  • BETALNING

Betalning sker via faktura med förfallodatum på 14 dagar, företagsswish eller Klarna.

Vid betalt tjänst är OptiWellness aldrig återbetalningsskyldig oavsett om Klienten avbryter coachningen.   • KLIENTENS ANSVAR

Rådgivning och coachning från OptiWellness ersätter inte medicinsk hjälp eller rådgivning. Om Klienten önskar eller känner

0behov av medicinsk hjälp eller rådgivning bör Klienten kontakta vården. Det är Klientens ansvar att använda

kostupplägg/ rådgivning från OptiWellness efter egna medicinska förutsättningar. OptiWellness är inte ansvarig för eventuell

skada som konsekvens av genomfört kostupplägg eller efter kostrådgivning, det är Klientens ansvar.  • MARKNADSFÖRING

Klienten godkänner att OptiWellness använder information om Klienten och dess utveckling under kostuppläggets gång i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Klient.  • SEKRETESS

Allt som skrivs och sägs mellan OptiWellness och Klienten delas aldrig med tredje part. Med undantag i marknadsföringssyfte enligt ovan. OptiWellness har tystnadsplikt. GDPR är något OptiWellness tar allvarligt på, och har genomgått flera olika utbildningar. 2. VILLKOR VID BOKNING AV FÖRELÄSNING/ UTBILDNING MED OPTIWELLNESS.


Dessa villkor gäller mellan OptiWellness och Kunden.

  • OptiWellness och Kunden kommer överens om tid och plats för föreläsningen.
  • OptiWellness och Kunden kommer överens om pris och innehåll för föreläsningen från tillfälle till tillfälle.
  • Efter genomförd föreläsning fakturerar OptiWellness överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.
  • Om Kunden önskar av- eller omboka överenskommen föreläsning måste detta ske senast 5 dagar före utsatt datum, annars debiteras hela beloppet.3. VILLKOR VID OLIKA SAMARBETEN MED OPTIWELLNESS


Vad som överenskommit mellan OptiWellness och Kunden ska finnas nedskrivet och vara tillgängligt för båda parter. Vad som överenskommit beror på vilken typ av samarbete som ska utföras och därför bestäms villkor från fall till fall. Efter utfört arbete fakturerar OptiWellness överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.