OptiWellness

ALLMÄNNA VILLKOR


1. ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV OLIKA TJÄNSTER FRÅN  OPTIWELLNESS AB. 


Dessa allmänna villkor gäller mellan OptiWellness AB och Klienten vid köp av olika tjänster från Bokadirekt. Vid köp av tjänster presenterade på Bokadirekt, ingår Klienten avtal med OptiWellness AB och nedan följande villkor tillämpas. Klienten måste vara

minst 18 år. Genom att köpa olika tjänster från OptiWellness AB godkänner och accepterar Klienten dessa villkor samt godkänner OptiWellness AB integritetspolicy.   • BETALNING

Betalning sker via faktura med förfallodatum på 14 dagar, företagsswish eller Klarna.

Vid betalt tjänst är OptiWellness AB aldrig återbetalningsskyldig oavsett om Klienten avbryter coachningen.   • KLIENTENS ANSVAR

Rådgivning och coachning från OptiWellness AB ersätter inte medicinsk hjälp eller rådgivning. Om Klienten önskar eller känner

behov av medicinsk hjälp eller rådgivning bör Klienten kontakta vården. Det är Klientens ansvar att använda

kostupplägg/ rådgivning från OptiWellness efter egna medicinska förutsättningar. OptiWellness AB är inte ansvarig för eventuell skada som konsekvens av genomfört kostupplägg eller efter kostrådgivning, det är Klientens ansvar.  • MARKNADSFÖRING

Klienten godkänner att OptiWellness AB använder information om Klienten och dess utveckling under kostuppläggets gång i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Klient.  • SEKRETESS

Allt som skrivs och sägs mellan OptiWellness AB och Klienten delas aldrig med tredje part. Med undantag i marknadsföringssyfte enligt ovan. OptiWellness AB har tystnadsplikt. GDPR är något OptiWellness AB tar allvarligt på, och har genomgått flera olika utbildningar. 2. VILLKOR VID BOKNING AV FÖRELÄSNING/ UTBILDNING MED OPTIWELLNESS AB.


Dessa villkor gäller mellan OptiWellness AB och Kunden.

  • OptiWellness AB och Kunden kommer överens om tid och plats för föreläsningen.
  • OptiWellness AB och Kunden kommer överens om pris och innehåll för föreläsningen från tillfälle till tillfälle.
  • Efter genomförd föreläsning fakturerar OptiWellness AB överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.
  • Om Kunden önskar av- eller omboka överenskommen föreläsning måste detta ske senast 5 dagar före utsatt datum, annars debiteras hela beloppet.3. VILLKOR VID OLIKA SAMARBETEN MED OPTIWELLNESS AB


Vad som överenskommit mellan OptiWellness AB och Kunden ska finnas nedskrivet och vara tillgängligt för båda parter. Vad som överenskommit beror på vilken typ av samarbete som ska utföras och därför bestäms villkor från fall till fall. Efter utfört arbete fakturerar OptiWellness AB överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.