Find answers, ask questions, and connect with our <br>community around the world.

  • Carina

    Medlem
    23 januari 2023 kl. 06:56

    Det går bra med bingo, har gjort 15 styckna. Tycker det har varit mycket inspirerande och har fått mig att reflektera och agera på ett roligt och bra sätt. Hoppas det blir ett nytt i februari!🙂